iPad 5 (År: 2017) – Udskiftning af glas A kvalitet